#dbamosiebie Sprawdź jak obecnie działamy
WIĘCEJ

Agnieszka Jankowska

Agent Nieruchomości

Kocha pracować z ludźmi. Dlatego filozofia działania Freedom jest jej bliska. Jest tu, by pomóc. Sprzedać. Kupić. Rozwiązać problem. Optymistka i pozytywny człowiek. Miała już wiele pomysłów na życie – była tłumaczem przysięgłym, dziennikarzem, nauczycielem akademickim i projektantem wnętrz. Ale to sprzedaż nieruchomości okazała się odpowiedzią na pytanie „jak żyć?”. Wciąż uczy się języków, maluje i projektuje ale przede wszystkim jest tu, by być z ludźmi. Ceni profesjonalizm, kreatywność i zaangażowanie. Czerpie siłę z trudnych chwil. Szklanka nie ma szans. Musi być do połowy pełna.

People are the ultimate value of her life. That’s why the policy of sales in Freedom is so appealing to her. She is here to help. Sell. Buy. Solve a problem. An utter optimist and a positive person. She has traced many paths of career –she was a sworn translator, a journalist, an academic teacher and an interior designer. But it was the sale of real estate that brought the answer to the question “how to live?”. She still learns foreign languages, paints and designs but most of all she is here to be around people. She is devoted to professionalism, creativity and commitment. When times get tough, she discovers her strength. Poor, old glass stands no chance. It always is half-full.

Napisz do mnie