Janusz Kuszpit

Dyrektor Oddziału

Z wykształcenia inżynier budownictwa, przez ponad 10 lat związany był z administracją samorządową. Ceni sobie niezależność dlatego pod koniec roku 2017 postawił na zmiany, rozwój i własną działalność. Posiada dużą wiedzę z zakresu zarządzania i obrotu nieruchomościami. Jest osobą ambitną, bardzo pracowitą, kreatywną i otwartą na kontakty z ludźmi. Niebojący się wyzwań i nowych doświadczeń, wytrwale dąży do zamierzonego celu. Rzetelnie i odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.
Jego źródłem satysfakcji i motywacji jest zdobywanie nowych kwalifikacji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Pozytywnie nastawiony do świata, chce być dla innych energią do działania i wsparciem w wykonaniu rzeczy niemożliwych.
Prywatnie działa w branży muzycznej jako wokalista, konferansjer, muzyk instrumentów klawiszowych. Pasja związana z muzyką daje mu bardzo dużo satysfakcji i spełnienia w życiu osobistym jak i zawodowym.

Rekomendacje

Irena i Janusz Szyrmer

Z przyjemnością polecamy Pana Janusza Kuszpita z biura nieruchomości Freedom. Referencje- Irena i Janusz Szyrmer.

Jego zaangażowanie, poziom kompetencji, komunikatywność wykracza poza stare standardy na rynku Mrągowskich ofert.

Z przyjemnością polecamy Pana Janusza Kuszpita z biura nieruchomości Freedom. Jego zaangażowanie, poziom kompetencji, komunikatywność wykracza poza stare standardy na rynku Mrągowskich ofert. Przygotowany opis, zdjęcia, informacja o postępach negocjacji, zakończone podpisaniem aktu notarialnego wpływa na pewien komfort i zaufanie. 
Warto polecać.

 

Irena i Janusz Szyrmer
 

Napisz do mnie