Na jakie benefity i świadczenia pozapłacowe może liczyć agent Freedom Nieruchomości?

Tradycją stało się nagradzanie najskuteczniejszych pośredników za ich wysiłek i wyniki, które osiągają. Odbywa się to zarówno w ramach podsumowań miesięcznych, kwartalnych, jak i rocznych. Na jakie benefity i świadczenia pozapłacowe może liczyć agent Freedom Nieruchomości? Najczęstszą formą nagród są premie finansowe.

Dodatkowo oferujemy korzystny dostęp do ubezpieczeń lub programów, m.in. Multisport.