Na jakie benefity i świadczenia może liczyć agent Freedom Nieruchomości?

We Freedom Nieruchomości doceniamy pracę i zaangażowanie naszych pośredników. Stworzyliśmy system wynagrodzeń, by móc wyróżnić i dodatkowo zmotywować naszych najlepszych agentów, by razem z nami osiągali wspólne cele i przyczyniali się do dalszego rozwoju firmy. 

System premiowy we Freedom obejmuje wynagrodzenia roczne, miesięczne oraz kwartalne przyznawane adekwatnie do osiąganych wyników sprzedażowych. Najczęstszą formą takich nagród są premie finansowe.

Dużą wartość dodaną pracy w sieci Freedom Nieruchomości stanowią też liczne szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi klienta oraz inne szkolenia specjalistyczne dopasowane w zależności od wybranej ścieżki rozwoju kariery.