Czy muszę mieć doświadczenie menedżerskie?

Jest to wskazane, ale nie obligatoryjne. W tej branży równie dobrze radzą sobie doświadczeni pośrednicy lub sprzedawcy z dużym stażem.