Czy muszę założyć działalność gospodarczą, aby pracować jako pośrednik?

Posiadanie własnej działalności gospodarczej jest w większości przypadków wymagane. Decyzja taka kierowana jest nie tyle charakterem pracy pośrednika, co standardowymi procedurami biur nieruchomości i w równej mierze korzyścią dla przedsiębiorcy

O przewadze współpracy B2B nad umową o pracę w branży pośrednictwa nieruchomościami wspominaliśmy już wcześniej (link do poprzedniego materiału). W tej branży jest to preferowana forma zatrudnienia, oferująca pracownikowi dużą swobodę pod względem trybu pracy, metod rozliczenia i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. 

Dopuszczalne są również inne formy zatrudnienia, takie jak np. umowa o pracę, lub współpraca na podstawie umowy zlecenia, jednak nie są one zbyt popularne wśród agentów ze względu na znacznie niższą kwotę prowizji wypłacanej w przypadku powyższych.