Czy pośrednik musi mieć licencję?

Od 2014 r. nie ma obowiązku posiadania licencji pośrednika.