Czy pośrednik musi mieć licencję?

 

Nie. Ze względu na ustawę deregulacyjną, która weszła w życie 1 stycznia 2014 roku od osób zajmujących się pośrednictwem nieruchomości nie wymaga się wyższego wykształcenia kierunkowego, odbycia praktyk, ani zdania państwowego egzaminu zawodowego. Podstawą do wykonywania zawodu jest natomiast oświadczenie o niekaralności, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

W obliczu ustawy deregulacyjnej, środowisko pośredników nieruchomości podjęło własne starania, aby profesjonalizować zawód. Stąd osoby zainteresowane certyfikacją zawodu mogą ubiegać się o Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości W takim przypadku powinny zapisać się na Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami zakończony egzaminem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie PFRN.