Czy pośrednik musi posiadać wykształcenie kierunkowe?

 

1 stycznia 2014 w życie wszedł projekt deregulacji części zawodów m.in. pośrednika nieruchomości. Zlikwidowano państwowe licencje, które uprawniały określone osoby do posługiwania się licencją pośrednika w obrocie nieruchomości. Jednym z wymogów uzyskania takiej licencji, oprócz odbycia praktyk, zdania egzaminu etc. był fakt posiadania wyższego wykształcenia kierunkowego. 

W związku z tym, dziś “pośrednikiem nieruchomości” może być każdy i nie istnieją tak naprawdę formalne standardy regulujące jakość pracy agencji. Pomimo to,  znaczna część biur nieruchomości – mimo likwidacji licencji – utrzymuje wysokie standardy aplikacji, wdrożeń i szkoleń agentów.

Agentami nieruchomości zostają zazwyczaj absolwenci kierunków takich jak: administracja, zarządzanie, prawo, czy ekonomia. Natomiast dla osób, które ukończyły studia wyższe istnieje możliwość zapisania się na studia podyplomowe na kierunku pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 

W związku z deregulacją, nie istnieją żadne ograniczenia formalne uprawniające kto może zajmować się pośrednictwem sprzedaży nieruchomości. Są natomiast inne wymogi, takie jak:

  • posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 
  • przedstawienie oświadczenia o niekaralności,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 

We Freedom Nieruchomości proces rekrutacji i wdrożeń agentów jest rozbudowany o ustandardyzowany system pracy. Każdy z naszych agentów przechodzi indywidualną rekrutację, odbywa praktyki stażowe, 5-dniowe szkolenie wdrożeniowe oraz zdaje egzaminy sprzedażowe i prawne. Dodatkowo realizując już praktykę pracy ma możliwość odbywać regularne szkolenia doskonalące zarówno umiejętności miękkie, jak i twarde.