Jak wyglądają obowiązki pośrednika nieruchomości?

 

Podstawowe obowiązki pośrednika to zakres aktywności, które powinien wykonywać, aby doprowadzić do sprzedaży nieruchomości swoich klientów. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań promocyjnych agent ma obowiązek oględzin, sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości oraz analizy rynku lokalnego w celu weryfikacji jak kształtują się ceny podobnych nieruchomości.

Na tej podstawie przygotowana zostaje plan sprzedaży oraz sama oferta, zawierająca skompletowaną dokumentację stanowiącą przygotowanie do transakcji, dokładny opis nieruchomości oraz zdjęcia z sesji mieszkania, którego wystrój wcześniej został specjalnie w tym celu zaaranżowany przez home stagera Freedom Nieruchomości.

Zakres czynności składający się na proces sprzedaży możemy uporządkować następująco:

  • Agent zajmujący się daną  nieruchomością jest zobowiązany do udzielenia pełnych informacji na jej temat osobom zainteresowanym oraz organizowanie prezentacji w terminach uzgodnionych ze sprzedającym
  • By zwiększyć szanse na sukces sprzedażowy i zdobyć zaufanie przyszłego klienta należy zadbać o przekazanie mu możliwie jak najpełniejszego obrazu danej nieruchomości oraz informacji niezbędnych do podjęcia tak kluczowej decyzji jaką jest sprzedaż, bądź też zakup mieszkania. 
  • Pośrednik ma obowiązek udzielać klientowi rzetelnych informacji odnośnie stanu technicznego oraz kosztów eksploatacyjnych budynku, doradzić mu w problematycznych dla niego kwestiach oraz poinformować go na temat opłacalności budynku na tle innych inwestycji. 
  • Po stronie pośrednika jest również prowadzenie negocjacji z osobami zainteresowanymi kupnem nieruchomości oraz przygotowanie umowy przedwstępnej oraz umowy sprzedaży nieruchomości.

Dobrymi praktykami każdego profesjonalnego pośrednika jest ciągłe poszerzanie swoich kompetencji w zakresie wiedzy o rynku i trendach w branży nieruchomości. Dlatego właśnie agenci Freedom Nieruchomości przechodzą regularne szkolenia doskonalące ich kompetencje sprzedażowe i prawne.