Jak wyglądają obowiązki pośrednika nieruchomości?

Twoje podstawowe obowiązki to tak naprawdę podstawowe aktywności, które musisz wykonywać, aby doprowadzić do sprzedaży nieruchomości Twoich klientów. Wśród nich należy wymienić: wykonywanie telefonów, spotykanie się z klientami i pozyskiwanie nieruchomości do sprzedaży, przygotowanie nieruchomości wraz z fotografem i home stagerem, tworzenie oferty, zarządzanie jej marketingiem, prowadzenie dni otwartych, negocjacje z klientami, sprawowanie pieczy nad finalizacją umowy i doprowadzenie klientów do samego końca procesu.

Wśród obowiązków biurowych wymienić należy z kolei uczestnictwo w obowiązkowych szkoleniach, zebraniach zespołu sprzedażowego oraz realizację postawionych celów.