Zakup nieruchomości może wiązać się z dużymi wydatkami. Bardzo często nieruchomości kupowane z rynku wtórnego, w niskich cenach, wymagają poniesienia dodatkowych nakładów finansowych, aby doprowadzić nieruchomość do wymarzonego standardu. 

Nie wszyscy klienci jednak wiedzą, iż banki pozwalają na połączenie dwóch celów w jednej umowie kredytowej (tj. kwoty na zakup nieruchomości oraz kwoty na prace remontowe). Wystarczy wypełnić tylko druk kosztorysu, który stanowi załącznik do wniosku kredytowego. Należy w nim określić zakres prac remontowych i szacowane koszty. Wtedy nie trzeba korzystać z kredytu gotówkowego, który jest droższym produktem kredytowym i remont mieszkania można sfinansować tanim kredytem hipotecznym.

Jaki wkład własny?

Większość banków w przypadku jednoczesnego kredytu na zakup i remont, wkład własny oblicza łącznie dla zakupu nieruchomości oraz celu remontowego (w zależności od banku jest to minimum 10% lub 20%). Oznacza to, iż przy obliczaniu maksymalnej kwoty kredytu sumuje się cenę, za którą nieruchomość jest nabywana oraz kwotę potrzebną na prace remontowe (te dwie kwoty stanowią wtedy dla banku całkowity koszt inwestycji).

Kiedy przelew środków?

Wypłata środków przeznaczonych na remont zazwyczaj odbywa się jednocześnie z kwotą na zakup i jest wypłacana bezpośrednio na konto Klientów. Przy wyższych kwotach, które mają być przeznaczone na prace remontowe, część banków praktykuje wypłatę tych środków w transzach. Dzięki temu może weryfikować postęp prac. Kolejna transza zostanie wypłacona tylko w sytuacji, gdy poprzednia część środków została przeznaczona na właściwy cel remontowy. Klient sam także wyznacza sobie okres, w jakim prace zostaną wykonane.

Czy potrzebne są faktury?

Każdy bank, niezależnie od tego czy środki były wypłacone w transzach czy jednorazowo, będzie wymagał rozliczenia się przez kredytobiorcę z wykorzystania przelanych pieniędzy. Większość banków akceptuje dokumentację fotograficzną, a w przypadkach dyskusyjnych wysyła swojego przedstawiciela, który weryfikuje wykonane prace. Tylko nieliczne banki będą wymagały dostarczenia faktur.