Na jaki czas jest zawierana umowa franczyzowa?

Umowa franczyzowa zawierana jest na czas nieokreślony, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.