Na jakie szkolenia może liczyć pośrednik nieruchomości?

We Freedom stawiamy na ciągły rozwój – zdajemy sobie sprawę, że pracownik, który zwiększa swoje kompetencje przekłada się na ogólną efektywność i sukces firmy. Dlatego też staramy się utrzymać wysoką motywację naszych agentów i poszerzać ich kompetencje – oferujemy im dedykowane szkolenia, pakiety mikro szkoleń oraz cykle webinarów z których mogą bezpłatnie korzystać. 

Wiemy, że wsparcie merytoryczne jest szczególnie ważne na początku kariery każdego agenta nieruchomości. Jeśli zatem stawiasz dopiero pierwsze kroki w zawodzie pośrednika nieruchomości, nie martw się. Każdego, kto rozpoczyna współpracę z Freedom czeka odbycie stażu, po którym następuje pięciodniowe szkolenie prowadzone przez praktyków sprzedaży Freedom, na którym otrzymasz wiedzę z zakresu podstawowych technik sprzedaży oraz branży nieruchomości. Następnym etapem będzie program mentoringowy – każdy początkujący agent otrzymuje wsparcie od jednego z naszych mentorów – doświadczonego managera lub dyrektora oddziału.

Jako pomoc dla nowych kandydatów oferujemy również treningi “on the job”, polegające na szkoleniu pracownika bezpośrednio w miejscu wykonywanej pracy. Trener towarzyszy agentowi podczas rozmów z klientami, doradza mu i udziela informacji zwrotnych na temat jego działań. Dana osoba może nauczyć się jak wykorzystać przyswojoną teorię podczas pracy, natomiast szkoleniowiec ma dzięki temu szansę na lepsze poznanie predyspozycji i kompetencji osoby szkolonej i ustalenie kierunków jego rozwoju oraz wyznaczenie celów.