Prowizja to forma wynagrodzenia za dokonanie usługi. Usługi będącej niczym innym jak czynnością bądź czynnościami pożytecznymi, polegającymi na działaniach prowadzących do zaspokajania sprecyzowanych potrzeb lub dostarczania określonych korzyści. 

Co wchodzi w skład prowizji i dlaczego biura nieruchomości ją pobierają? 

Z dobrym biurem nieruchomości jest jak z adwokatem. Kluczowa jest współpraca w zaufaniu niczym gra do jednej bramki. Bramki, w której powinny znaleźć się kwestie najważniejsze dla naszego Klienta. 

A znaleźć w niej mogą się wielorako:

 • poprzez mozolną przeprawę przez gąszcz zagrożeń,
 • miękko wrzucone we wspólnym działaniu, 
 • strategicznie rozegrane całą drużyną,
 • bądź mistrzowsko strzelone z pozycji, która nie dość, że dostarcza dla naszego partnera w działaniu dobra, to potrafi zachwycić niecodziennym obrazem wykonanej pracy. 

Idąc nieco pod prąd, stwierdzam, że Agent nie zajmuje się nieruchomością w prostym tego słowa znaczeniu. Agent zajmuje się swoimi klientami. I to oni właśnie, albo czują potrzebę współpracy albo nie. Po prostu. 

W zawodzie pośrednika nieruchomości sympatia do ludzi i dobre intencje to podstawa. A robienie tego co właściwe, a nie co wygodne, determinuje do pozytywnego osiągnięcia celu. 

Dlaczego o tym mówię? 

Bo to model działania pracy z jakim identyfikuje się profesjonalny agent nieruchomości wraz z biurem w jakim działa, determinuje odpowiednią jakość oferowanych usług.

Pośrednik nieruchomości w Polsce ma do wyboru dwa modele obsługi swojego klienta:

 • otwarty – do działań, w których efekt swej pracy często nie jest pewny, a niepewność wynagrodzenia, a tym samym całego zaangażowania we wspomniane działania tym bardziej. Współpraca często jest podszyta tak dużym ryzykiem, że wysokiej jakości współdziałania nie będzie. 
 • wyłączny, nieograniczający do współpracy, ze zdecydowanie szerszym spectrum narzędziowym. 

Umowa na wyłączność = wysoka jakość pracy

W każdym z nich można działać jakoś. Jednak wysoką jakość znaleźć możemy jedynie w wariancie wyłącznej współpracy.

Przy wyłącznej współpracy agent nieruchomości przyjmuje na siebie m.in.: 

 • odpowiedzialność za przyjętą ofertę i za swoje działania,
 • wiedzę niezbędną do sprawnego poruszania się w meandrach przepisów prawnych, 
 • informacje, jakimi dysponujemy by możliwie jak najlepiej dopasować obie strony transakcji, 
 • komunikację zarówno marketingową jak i interpersonalną, 
 • negocjacje zmierzające do dogodnego dla wszystkich finału sprawy, 
 • doradztwo w zakresie poszczególnych kroków w całym procesie, 
 • weryfikację, przygotowanie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji,
 • analizę uwarunkowań rynkowych, 
 • prowadzenie procesu do momentu przekazania nieruchomości nabywcy, 
 • akcje niestandardowe (…). 

Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości – co wchodzi w jego skład?

Wynagrodzenie pośrednika nieruchomości często traktowane jest jako zbędny koszt przy sprzedaży. Tymczasem korzyści, jakie niesie korzystanie z jego usług, znacznie przewyższają oszczędności przy sprzedaży bezpośredniej. 

Dobra agencja ma kontakt z wieloma specjalistami, takimi jak np. inspektorzy budowlani, prawnicy, geodeci, doradcy kredytowi. 

Dobra agencja posiada dostęp do klientów zainteresowanych zakupem mocno sprecyzowanej nieruchomości. Klienci weryfikowani są zarówno pod względem potrzeb jak i zdolności kredytowej, jeśli oczywiście taka zdolność jest wymagana w danej sytuacji. 

Dobra agencja współpracuje z innymi biurami nieruchomości. Rozległa sieć kontaktów, dostęp do wspólnych baz, wymiana ofert pozwala na szybsze i szersze działania zmierzające do szybkiego skojarzenia stron. 

I wreszcie… dobra agencja jest w stanie przedstawić wyrazisty plan swojego działania. Jest w stanie konkretnie, paragraf po paragrafie szczegółowo omówić umowę. Nie zależy jej na podpisaniu umowy. O tym decydują obie strony. Działania muszą mieć charakter transparentny inaczej efekt będzie żaden.

Ile wynosi prowizja biura nieruchomości i co wchodzi w jej skład?

Jak zawsze: to zależy. Zależy od zaangażowania środków, specyfiki nieruchomości, potrzeb klienta. 

Średnie wynagrodzenie biura działającego w modelu na wyłączność to wartość oscylująca około 5% ceny transakcyjnej. W jego skład wchodzą między innymi: 

 • przygotowanie nieruchomości do sprzedaży przez profesjonalnych dekoratorów, którzy podkreślają, niejednokrotnie, niedostrzegalne walory danego miejsca, 
 • sesja fotograficzna lub filmowa przygotowanej nieruchomości wykonywana przez zawodowych fotografów, operatorów dronów, montażystów, specjalistów w tej dziedzinie, 
 • wykonanie rzutów poszczególnych kondygnacji, 
 • przygotowanie oferty, niepowtarzalnego opisu, opowiedzenie swego rodzaju historii danej nieruchomości, 
 • obsługa procesu sprzedaży, wynajmu lub zamiany: telefony, maile, spotkania, wizyty w urzędach, rozmowy z prawnikami, notariuszami, 
 • organizacja dni otwartych, prezentacje w sposób, który zaspokaja poziom wiedzy u zainteresowanych, 
 • obecność i pomoc podczas procesu przeniesienia własności w kancelarii notarialnej, 
 • zabezpieczeniu interesów (szczególnie finansowych) stron transakcji, 
 • przekazanie nieruchomości stronom. 

Czy to wszystko? Nie wszystkie nasze działania są widoczne. Nie o wszystkich mówimy. Doza tajemniczości w sprzedaży zawsze jest pożądana. Bo sprzedaż to emocje. Lepiej je wzbudzać niż dać się im ponieść.  

I na koniec… wynagrodzenie również jest płatne na koniec. Po wykonanym zadaniu, po zamknięciu drzwi.

Brak efektu = brak profitu.