Początek grudnia oznaczał dla nas wspaniałe szkolenie. Tym razem, wraz z partnerami franczyzowymi, podnosiliśmy swoje umiejętności w Łodzi.

W dniach 1–2 grudnia, w łódzkim hotelu Tobaco, zakończyliśmy projekt “Angażujący lider”, prowadzony przez Kontrakt OSH. Oprócz założyciela jednej z najlepszych w Polsce firm szkoleniowych – Roberta Zycha – nasze umiejętności szlifował tym razem także Tomasz Główka.

Szkolenie menedżerskie – dzień pierwszy

Pierwszy dzień szkolenia – i zarazem ostatni w cyklu – upłynął w duchu jednej z książek Roberta Zycha. Warsztaty nosiły tytuł: “Psychologia Szefa – Szef to zawód”. Przez niemal 8 godzin doskonaliliśmy umiejętności menedżerskie oraz komunikacyjne, zwłaszcza na linii szef–handlowiec.

Ten owocny dzień zakończyliśmy rozbudowaną wymianą doświadczeń, w której każdy mógł zabrać głos i opowiedzieć o efektach, które przyniosło wdrożenie zdobytej wiedzy. O Robercie Zychu szerzej pisaliśmy ostatnio, więc dziś przedstawimy jedynie drugiego z trenerów.

Sylwetka Tomasza Główki

Od 1998 roku związany z branżą finansową. Pracował dla banków, firm ubezpieczeniowych oraz consumer finance, jest praktykiem sprzedaży i zarządzania. Ma doświadczenie w zarządzaniu różnymi zespołami: kilkuosobowymi – jak np. oddział – oraz większymi, kilkusetosobowymi (np. makroregion). Pracował również jako trener wewnętrzny, rozwijając umiejętności doradców i managerów. Od 2008 związany z grupą szkoleniową Kontrakt OSH.

Szkolenia dzień drugi

Drugiego dnia zaczęliśmy od podsumowania pierwszych efektów pracy nad wizerunkiem pracodawcy. Do większego skupienia na tym aspekcie przekonała nas na ostatnim szkoleniu Zyta Machnicka – wiodący ekspert w dziedzinie employer brandingu. Pierwszą część zakończyliśmy wystąpieniem głównego trenera Freedom Nieruchomości – Pawła Sobocińskiego. Przedstawił on efekty prac nad projektowaną i stale rozwijaną ścieżką kariery oraz nad programem rozwoju i zatrzymywania talentów.

Następnie głos oddaliśmy Danielowi Siwcowi, który razem z Pawłem Górskim opowiadał o współpracy z inwestorami i inspirował do zwiększania zysków biura nieruchomości.

Sylwetka Daniela Siwca

Obecnie jest deweloperem realizującym głównie projekty mieszkaniowe. Pieniądze traktuje jako środek, a nie cel sam w sobie. Jest uzależniony od adrenaliny i przełamywania własnych barier. Chętnie dzieli się doświadczeniami. Działa w oparciu o różnego rodzaju dźwignie, które wykorzystuje do zwiększania zysku. Sam mając nawet niewielki kapitał, rozpoczął wielotysięczne inwestycje. Stosuje nowoczesne modele inwestycyjne, które pozwalają mu na osiągnięcie szybkiego zysku.