Według raportu AMRON-SARFiN w pierwszym kwartale 2018 r. liczba nowych umów kredytowych wzrosła aż o 23,27 proc. w stosunku do ostatniego okresu roku poprzedniego. Tak spektakularnej akcji kredytowej nie odnotowano już dawno. Od stycznia do kwietnia 2018 r. udzielono ponad 55 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o wartości niemal 13 mld złotych

Wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe zaobserwowany w pierwszym kwartale 2018 r. był najwyższy od ponad 10 lat. Banki ankietowane w raporcie NBP dotyczącym sytuacji na rynku mieszkaniowym potwierdzają, że wyniki pierwszego kwartału mają swoje źródło m.in. w udostępnionej przez BGK ostatniej transzy na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Brak zmian w kryteriach udzielania kredytów

W raporcie potwierdziły się również prognozy dotyczące braku istotnych zmian kryteriów udzielania kredytów w II kwartale 2018 r. oraz złagodzenia niektórych warunków polityki kredytowej (w tym obniżenie marży kredytowej). Wartość BIK Indeksu – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych w maju 2018 r., wykazał, iż w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe, na kwotę wyższą o 25,5% w stosunku do takich samych zapytań w analogicznym miesiącu roku ubiegłego .

Jak podaje prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej na rynku pierwotnym w największych 7 aglomeracjach 2 na 3 zawierane transakcje, nie są współfinasowane kredytem bankowym. W przeciwieństwie do niego – na rynku wtórnym kredyt nadal ma istotne znaczenie jako źródło finansowania nabycia nieruchomości.

Kredyty hipoteczne – jakie tendencje będą panować?

Powyższe trendy swoje źródło mają przede wszystkim we wzroście gospodarczym, wzrastających cenach nieruchomości (wynikającymi z kolei z wysokich cen materiałów budowlanych, cen gruntów oraz wysokich kosztów zatrudniania), stabilizacji na rynku pracy oraz rekordowo niskim stopom procentowym, które od 3 lat utrzymują się na poziomie 1,5 proc. Obserwując niesłabnące zainteresowanie konsumentów inwestycjami na rynku mieszkaniowym można oczekiwać, że również w III kwartale br. nie nastąpią istotne zmiany w polityce kredytowej banków, a popyt na kredyty mieszkaniowe będzie miał tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedniego.

Materiał przygotowany przez NOTUS Finanse S.A.