Agnieszka Dąbrowska

Dyrektor ds. Franczyzy

Z branżą nieruchomości związana od 15 lat pracując najpierw w Warszawskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, a od 2007 roku w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na stanowisku Dyrektora biura. Odpowiedzialna za koordynację projektów edukacyjnych skierowanych do branży nieruchomości, realizację budżetu, optymalizację kosztów oraz pozyskiwani dochodów.

Organizowała doroczne kongresy PFRN oraz wiele spotkań branżowych. W ramach pracy zajmowała się również przygotowaniem konferencji prasowych i współpracą z mediami. Koordynowała akcje społeczno-edukacyjne Bezpieczny Najem i Drzwi Otwarte. Była odpowiedzialna za współpracę z międzynarodowymi organizacjami pośredników.

Napisz do mnie