Uzbrojona działka budowlana w Zalbkach

Zalbki, Warmińsko-Mazurskie
179 000 zł
 • cena za m2
  89 zł
 • powierzchnia działki
  2 003,0 m2
 • przeznaczenie działki
  Budowlana
 • typ ulicy/drogi
  Lokalna
 • droga dojazdowa
  Asfaltowa

Uzbrojona działka budowlana w Zalbkach

Zalbki, Warmińsko-Mazurskie
179 000 zł
 • cena za m2
  89 zł
 • powierzchnia działki
  2 003,0 m2
 • przeznaczenie działki
  Budowlana
 • typ ulicy/drogi
  Lokalna
 • droga dojazdowa
  Asfaltowa

Budowlana działka w Zalbkach (gm. Dywity). Działka ma numer ewidencyjny 26/2 i ma powierzchnię 2003 m2. Na całej działce występuje rola klasy VI. Działka jest uzbrojona:

- prąd w drodze przy samej działce;

- woda- bezpośrednio na działce;

- gaz- bezpośrednio na działce.

Wymiary prezentowanej nieruchomości to w przybliżeniu 40 x 60 m.

Teren działki jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dywity i oznaczony jest symbolem 1MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia planu:

Ogólne warunki urbanistyczne:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę;

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca;

c) zabudowa gospodarcza, wolnostojąca lub jako obiekty gospodarcze połączone z zabudową mieszkalną;

d) na każdej działce dopuszcza się realizację maksymalnie jednego budynku o przeznaczeniu podstawowym i jednego budynku o przeznaczeniu uzupełniającym;

e) kierunek głównej kalenicy budynku o przeznaczeniu podstawowym: w przybliżeniu równolegle lub prostopadle do osi drogi, z której następuje wjazd na

działkę;

f) kierunek głównej kalenicy budynku o przeznaczeniu uzupełniającym: nie wyznacza się;

g) kolorystyka i materiały w elewacji: należy stosować tynki w kolorach od białego do jasnych pasteli lub w kolorze cegły, dopuszcza się stosowanie w elewacji

budynku cegły ceramicznej nietynkowanej oraz drewna;

h) rodzaj pokrycia dachu: dachówka lub blachodachówka w kolorze ceglastej czerwieni;

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek:

a) rodzaj i nachylenie dachu głównych połaci dachowych dla budynku o przeznaczeniu podstawowym: dachy strome, dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych zawartym w przedziale 35 -45 stopni, możliwe jest stosowanie wykuszy, facjat, lukarn, naczółków itp.;

b) rodzaj i nachylenie dachu głównych połaci dachowych dla budynku o przeznaczeniu uzupełniającym: dachy strome, dwuspadowe o symetrycznym kącie

nachylenia połaci dachowych zawartym w przedziale 30 -45 stopni, możliwe jest stosowanie wykuszy, facjat, lukarn, naczółków itp.;

c) ilość kondygnacji dla budynku o przeznaczeniu podstawowym: maks. 2 kondygnacje nadziemne

w tym poddasze użytkowe;

d) ilość kondygnacji dla budynku o przeznaczeniu uzupełniającym: maks. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;

e) wysokość budynku o przeznaczeniu podstawowym, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy budynku: maksymalnie 9,0m;

f) wysokość budynku o przeznaczeniu uzupełniającym, licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy budynku: maksymalnie 7,5m;

g) szerokość elewacji frontowej budynku o przeznaczeniu podstawowym: maks. 20,0 m;

h) szerokość elewacji frontowej budynku o przeznaczeniu uzupełniającym: maks. 14,0 m

i) wysokość poziomu posadzki parteru dla każdej zabudowy: maks. 0,5 m od najwyżej położonego terenu przyległego do budynku;

j) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do powierzchni działki: 20% powierzchni działki;

k) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki;

l) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w granicach działki tj. 1mp/ jeden budynek o przeznaczeniu podstawowym;

Zalbki mieszczą się w Gminie Dywity. Zlokalizowana jest tu pełna infrastruktura usługowo-handlowa: restauracja, szkoła, stacja paliw, Gminny Ośrodek Kultury, orlik, apteka, warsztat samochodowy, sklepy.

Zapraszam do kontaktu:

Monika Muża

m.muza@freedom-nieruchonosci.pl

tel. 732 939 732

Zapraszam również do naszego olsztyńskiego oddziału, który mieści się przy ulicy Mickiewicza 21/23 lok. 420.

Ogólne warunki
Cena: 179 000 zł
Cena za m2: 89 zł
Dostępne od: 2018-03-01
Przeznaczenie działki: Budowlana
Otoczenie
Odl. od centrum miasta [km]: 7
Widok na: Rzeka, Inne budynki, Las
Typ ulicy/drogi: Lokalna
Droga dojazdowa: Asfaltowa
Dostępne w okolicy: Jezioro, Sklep, Las, Rzeka, Szkoła
Komunikacja: Autobus
Powierzchnia działki: 2 003.0 m2
Powierzchnia działki - jednostka: 0.0 m2
Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
Liczba możliwych kondygnacji: 2
Opis nieruchomości
Działka narożna : Tak
Kształt działki: Nieregularny
Szerokość działki (mb.): 38
Długość działki (mb.): 60
Ukształtowanie działki: Płaska
Ogrodzenie: Brak
Obecna zabudowa działki: Brak
Media
Ujęcie wody: Miejska na działce
Rodzaj kanalizacji: Brak
Prąd: W drodze
Gaz: Bezpośrednio na działce
Warunki zabudowy
Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny zabudowy mieszkaniowej
Wysokość zabudowy: 9
Procent możliwej zabudowy: 20

Monika Rudy-Muża

Starszy specjalista ds. sprzedaży domów

Mam pytanie

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Negocjuj cenę tej nieruchomości

Nasz agent przedstawi ją sprzedającemu i szybko wróci do Ciebie z informacją!

Wybierz wersję wydruku