działka w lokalizacji Węzeł Białystok/Choroszcz

Choroszcz
6 095 750 zł
działka w lokalizacji Węzeł Białystok/Choroszcz
działka w lokalizacji Węzeł Białystok/Choroszcz
 • cena za m2
  6 095 750 zł
 • powierzchnia działki
  24 383,0 m2
 • Sqm
 • przeznaczenie działki
  Usługowa
 • droga dojazdowa
  Asfaltowa

działka w lokalizacji Węzeł Białystok/Choroszcz

Choroszcz
6 095 750 zł
 • cena za m2
  250 zł
 • powierzchnia działki
  24 383,0 m2
 • przeznaczenie działki
  Usługowa
 • droga dojazdowa
  Asfaltowa

Działka usługowa w super lokalizacji, węzeł Białystok/Choroszcz

 • MPZP
 • media
 • zabudowa. usługowa
 • węzeł Białystok/Choroszcz

Węzeł Białystok/Choroszcz - działka pod zabudowę usługową o pow. 2,5 ha.

Najważniejsze zapisy planu : Teren oznaczony jako 7 PU

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania

terenów, o którym mowa w ust. 1:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % działki budowlanej;

2) minimalny teren biologicznie czynny – 15 % działki budowlanej;

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej – 0,8;

4) wysokość budynków – nie więcej niż 15 m;

5) dachy kształtowane indywidualnie w zależności od powierzchni przykrycia, rozpiętości

konstrukcyjnej, potrzeb doświetlenia pomieszczeń itp;

6) wskaźnik miejsc postojowych – zgodnie z § 27.

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o którym

mowa w ust. 1:

1) należy projektować budynki o architekturze współczesnej, bez ograniczeń w

zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych;

§ 27. 1. Ustala się następujące minimalne wskaźniki urządzania miejsc postojowych, w

tym miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę

parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi:

1) zabudowa mieszkaniowa – 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;

2) zabudowa usługowa:

a) administracja, biura – 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

b) handel – 18 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

c) gastronomia – 12 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,

d) usługi inne – 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej;

e) zabudowa produkcyjna – zgodnie z potrzebami, ale nie mniej niż 20 miejsc postojowych

na 100 pracowników .

2. Do powierzchni użytkowej, dla której określa się liczbę miejsc postojowych, nie

wlicza się powierzchni użytkowej komunikacji, zapleczy magazynowych i zapleczy

socjalnych.

Masz pytania?

Zadzwoń

Karol 696 040 614

Ogólne warunki
Rynek: Pierwotny
Cena: 6 095 750
Cena za m2: 250
Dostępne od: 2020-02-10
Przeznaczenie działki: Usługowa
Powierzchnia działki: 24 383.0 m2
Wymiary działki: 100m*250m
Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
Opis nieruchomości
Kształt działki: Prostokąt
Ukształtowanie działki: Płaska

Mam pytanie

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Negocjuj cenę tej nieruchomości

Nasz agent przedstawi ją sprzedającemu i szybko wróci do Ciebie z informacją!

Wybierz wersję wydruku