Działka pod zabudowę przemysłową przy S7.

Nidzica, Warmińsko-Mazurskie, ul. Dubieńska
3 000 000 zł
Działka pod zabudowę przemysłową przy S7.
Działka pod zabudowę przemysłową przy S7.
 • cena za m2
  3 000 000 zł
 • powierzchnia działki
  61 300,0 m2
 • Sqm
 • przeznaczenie działki
  Przemysłowa

Działka pod zabudowę przemysłową przy S7.

Nidzica, Warmińsko-Mazurskie, ul. Dubieńska
3 000 000 zł
 • cena za m2
  49 zł
 • powierzchnia działki
  61 300,0 m2
 • przeznaczenie działki
  Przemysłowa

Działka przemysłowa z MPZP. Położenie widoczne z drogi S7.

 • działka przemysłowa
 • MPZP
 • media w drodze

Działka nr 209 oraz 64/4 położone są w Nidzicy - obręb 2, blisko drogi krajowej S7.

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (ustawa XI/148/2015 z dn. 13.08.2015), w którym przedmiotowe działki opisane jako:

A-66P,S; A-67P,S - przeznaczone są pod zabudowę przemysłową i składy lub zabudowę gospodarczą, garaże oraz urządzenia techniczne i technologiczne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty administracyjne i usługowe, drogi wewnętrzne. Wysokość budynków administracyjnych, usługowych i magazynowych max 12 m, dla budynków związanych z produkcją wysokości nie ustala się. Wskaźnik intensywności zabudowy: min 0,20, m, max 1,20. Dopuszczalne zaopatrzenie w energię z turbin wiatrowych.

A-68ZP, A-69ZP - przeznaczona jest pod zieleń urządzoną lub sieci i obiekty infrastruktury technicznej i obiekty małej architektury.

Prąd, telekomunikacja, woda i kanalizacja przy granicy działki, gaz ponad 100m dalej.

Działka znajduje się w niewielkiej odległości od drogi krajowej S7 – jej teren widać z drogi. Łatwo też zjechać z trasy do obiektu posadowionego na tej działce – zjazd Nidzica – Północ jest zaledwie ~1,5km od działki. Umożliwia to reklamowanie inwestycji w sposób widoczny z terenu własnej działki oraz bezproblemowe kierowanie klientów do celu.

Oferta objęta jest programem współpracy z innymi Biurami Nieruchomości.

Opiekun oferty: Monika Muża, tel. 732 939 732, m.muza@freedom-nieruchomosci.pl

Zapraszamy do naszego biura w Olsztynie przy ul. A.Mickiewicza 21/23, IVp.

English version

Plots No. 209 and 64/4 are located in Nidzica - precinct 2, close to the national road S7. The area is covered by the Local Spatial Development Plan (Act XI / 148/2015 of 13.08.2015), in which the plots concerned are described as: A-66P, S; A-67P, S - are intended for industrial buildings and warehouses or farm buildings, garages as well as technical and technological equipment, facilities and equipment for technical infrastructure, administrative and service facilities, internal roads. The height of administrative, service and storage buildings max 12 m, for buildings related to the production of height is not determined. Building intensity indicator: min 0.20, m, max 1.20. Permissible energy supply from wind turbines. A-68ZP, A-69ZP - designed for furnished greenery or networks and technical infrastructure facilities as well as small architecture facilities. Electricity, telecommunications, water and sewage at the plot border, gas over 100m away. The plot is located a short distance from the national road S7 - its area can be seen from the road. It is also easy to leave the route to the object on this plot - the Nidzica - North exit is only ~ 1.5km from the plot. This enables advertising of the investment in a visible way from the area of its own plot and trouble-free directing customers to the destination. The offer is covered by the cooperation program with other Real Estate Agencies. Offer supervisor: Monika Muża, tel. 732 939 732, m.muza@freedom-nieruchomosci.pl We invite you to our office in Olsztyn at ul. A. Mickiewicza 21/23, IVp.

Ogólne warunki
Rynek: Wtórny
Cena: 3 000 000
Cena za m2: 49
Przeznaczenie działki: Przemysłowa
Powierzchnia działki: 61 300.0 m2
Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
Opis nieruchomości
Kształt działki: Prostokąt
Ukształtowanie działki: Lekko nachylona

Monika Rudy-Muża

Starszy specjalista ds. sprzedaży domów

Mam pytanie

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Negocjuj cenę tej nieruchomości

Nasz agent przedstawi ją sprzedającemu i szybko wróci do Ciebie z informacją!

Wybierz wersję wydruku