Atrakcyjna lokalizacja po byłej cukierni, 6184.00m2

Nidzica, Warmińsko-Mazurskie, ul. Żeromskiego 8
2 950 000 zł
Atrakcyjna lokalizacja po byłej cukierni, 6184.00m<sup>2</sup>
Atrakcyjna lokalizacja po byłej cukierni, 6184.00m<sup>2</sup>
 • cena za m2
  2 950 000 zł
 • powierzchnia
  6 184,0 m2

Atrakcyjna lokalizacja po byłej cukierni, 6184.00m2

Nidzica, Warmińsko-Mazurskie, ul. Żeromskiego 8
2 950 000 zł
 • cena za m2
  470 zł
 • powierzchnia
  6 184,0 m2

Na sprzedaż działka w Nidzicy, przy ul. Żeromskiego o powierzchni 6184 m2. W skład nieruchomości wchodzą budynki idealnie nadające się na inwestycję pod przestrzeń biurową, usługową, produkcyjną bądź mieszkalną, rozbudowane w 1996 roku.

 • nieruchomość inwestycyjna
 • duża powierzchnia
 • blisko centrum miasta
 • przeznaczenie produkcyjne/biurowe/usługowe/mieszkalne

Na sprzedaż nieruchomość położna w Nidzicy , przy ul. Żeromskiego 8 , powierzchnia łączna działek wynosi 6184 m2. Budynki po zakładzie piekarniczym , znajdują się w nich pomieszczenia zgodne z przeznaczeniem pod piekarnię, a także pomieszczenia socjalne, sanitarne, biurowe oraz magazynowe.

Więcej zdjęć w galerii:

Media: prąd, woda , kanalizacja, gaz.

Istnieje możliwość dostosowania obiektu / nieruchomości do innej działalności.

Działka objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego :

F-7U,P

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa i produkcyjna – formy nieuciążliwe

2. Przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa wyłącznie związana z prowadzoną działalnością, zabudowa gospodarcza, garaże

oraz urządzenia techniczne i technologiczne, obiekty i urządzenia

infrastruktury technicznej.

3. Adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Dopuszczalny zakres zmian zgodnie z § 4 pkt 6) z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w pkt 4.

4. 142) Część terenu elementarnego położona jest w obszarze założenia

urbanistycznego Starego Miasta z 2. połowy XIV w. wpisanego do

rejestru zabytków, oznaczona na rysunku planu. W tej części terenu

obowiązują ustalenia zawarte w § 7 i uchwały.

5. W części terenu położonego poza obszarem założenia

urbanistycznego Starego Miasta ustala się następujące zasady

kształtowania zabudowy:

 linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

 wysokość budynków – max. 14,00 m – trzy kondygnacje

nadziemne w tym poddasze użytkowe.

 dachy dwu lub wielopołaciowe o kącie nachylenia połaci 20o –

45o

; pokryte dachówką ceramiczną, cementową, blacho -

dachówką lub gontem bitumicznym; pokrycie dachów w

kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki.

 dopuszcza się stosowanie dachów płaskich. Przy zastosowaniu

dachów płaskich, maksymalna wysokość zabudowy nie może

przekroczyć 12,00 m, Materiału i kolorystyki pokrycia nie

ustala się.

 kierunku kalenicy nie ustala się.

6. Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie ustala się.

7. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,20.

8. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20 %

powierzchni działki budowlanej.

9. 142) Zasady i warunki podziału nieruchomości - zgodnie z przepisami

odrębnymi.

10. Obsługa komunikacyjna z ulicy Żeromskiego.

Freedom Nieruchomości to GWARANCJA bezpieczeństwa:

- nieruchomość sprawdzona pod względem formalno-prawnym,

- indywidualny nadzór pośrednika

- współpraca z kancelarią notarialną.

Podczas prezentacji wymagane jest podanie swoich danych tj. imię, nazwisko, pesel oraz wpisanie się na ..Karcie Odbioru Adresu\".

Oferujemy profesjonalne doradztwo kredytowe na zakup nieruchomości.

Polecam i zapraszam do kontaktu.

Bogumił Urbanowski

601 428 936

e-mail: b.urbanowski@freedom-nieruchomosci.pl

Zapraszam też do naszego Oddziału w Nidzicy, ul. Kościuszki 36.

Bogumił Urbanowski

Dyrektor Oddziału

Mam pytanie

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Negocjuj cenę tej nieruchomości

Nasz agent przedstawi ją sprzedającemu i szybko wróci do Ciebie z informacją!

Wybierz wersję wydruku