Mieszkaniia-Bursztynowe Osiedle

Jantar, Pomorskie, ul. Rybacka
Mieszkaniia-Bursztynowe Osiedle
Mieszkaniia-Bursztynowe Osiedle
  • cena za m2
    0 zł

Mieszkaniia-Bursztynowe Osiedle

Jantar, Pomorskie, ul. Rybacka

Jantar to spokojna miejscowość leżąca na Mierzei Wiślanej. W sezonie letnim jest popularnym miejscem wypoczynku turystów i wczasowiczów. Najważniejsze atrybuty tego miejsca niewielka odległość miejscowości od morza, piękna i czysta szeroka plaża oraz rodzinny charakter infrastruktury turystycznej w tej miejscowości. Jantar to świetne miejsce wypadowe do letnich wycieczek urozmaicających codzienne plażowanie - bliska odległość do Trójmiasta, Malborka i Fromborka oraz Elbląga.

Kończy się budowa III etapu inwestycji \"Bursztynowe Osiedle\", która obejmuje lokale w budynku D i E, który pod względem architektonicznym są bliźniaczo podobne do wcześniej zrealizowanego budynku. Budynki będą zawierały 84 lokale mieszkalne, a pod budynkiem będzie się znajdowała hala garażowa. Deweloper firma PROJEKT JANTAR planuje oddanie budynku do użytkowania najpóźniej do końca maja 2020 roku.

Największą zaletą realizowanego etapu jest przede wszystkim wielkość lokali. Projektanci w taki sposób wydzielili lokale, że dwupokojowe mieszkania mają powierzchnię ok. 40 m2, zaś trzypokojowe ok. 62 m2. Ponadto wszystkie tarasy w trzypokojowych mieszkaniach będą tak usytuowane, że będą miały maksymalne nasłonecznienie i zapewnią pełną intymność nowym użytkownikom.

Niestandardowe rozwiązania architektoniczne, pięknie doświetlone budynki, nowoczesne rozwiązania komunikacyjne oraz przepiękne tarasy na górnej kondygnacji - to największe zalety tej oferty. Budynki usytuowane na terenie zamkniętym i strzeżonym. Na działce znajduje się piękny plac zabaw dla dzieci. Osiedle znajduje się w odległości kilkuset metrów od morza i blisko centrum Jantara.

Jantar słynie z organizacji wielu imprez kulturalnych i rozrywkowych. To tutaj odbywają się Mistrzostwa Świata w poławianiu bursztynu. Przyszłość Jantara to wykorzystanie źródeł solankowych i nadanie tej miejscowości charakteru całorocznego centrum rehabilitacyjno-leczniczego. Na terenie osiedla jest sklep spożywczy. W centrum miejscowości (ok. 200m) i przy głównej plaży zlokalizowane są bary i restauracje czynne do późnych godzin wieczornych. Niedaleko od osiedla usytuowana jest stadnina koni, minii zoo oraz wiele innych atrakcji turystycznych.

Oferta Bursztynowego Osiedla to w ostatnim okresie najatrakcyjniejsza oferta deweloperska na Mierzei Wiślanej.

English version

Jantar is a quiet place lying on the Vistula Spit. In the summer season it is a popular holiday destination for tourists and holidaymakers. The most important attributes of this place is the short distance from the sea, the beautiful and clean wide beach and the family nature of the tourist infrastructure in this place. Jantar is a great starting point for summer trips to diversify everyday sunbathing - close distance to the Tri-City, Malbork and Frombork and Elbląg. Construction of the third stage of the "Bursztynowe Osiedle" investment is begun, which includes premises in buildings D and E, which in terms of architecture are twin similar to the previously constructed building. The buildings will contain 84 apartments, and there will be a garage hall under the building. The developer PROJEKT JANTAR plans to put the building into use by the end of 2019 at the latest. The biggest advantage of the implemented stage is primarily the size of the premises. Designers in such a way separated premises, that two-room apartments have an area of about 40 m2, and three-room apartments of about 62 m2. In addition, all terraces in three-room apartments will be so located that they will have maximum sun exposure and will ensure full privacy for new users. Non-standard architectural solutions, beautifully lit buildings, modern communication solutions and beautiful terraces on the upper floor - these are the greatest advantages of this offer. Buildings located in a closed and guarded area. On the plot there is a beautiful playground for children. The estate is located a few hundred meters from the sea and close to the center of Jantar. Jantar is famous for organizing many cultural and entertainment events. It is here that the World Championships in amber fishing take place. The future of Jantar is the use of saline springs and giving this place the character of a year-round rehabilitation and treatment center. There is a grocery store in the estate. In the center of the village (about 200m) and the main beach are bars and restaurants open until late evening hours. Not far from the estate, there is a stud farm, a zoo, and many other tourist attractions. The offer of the Amber Estate is recently the most attractive development offer on the Vistula Spit.

Numer ofertyPow. w m2Liczba pokoiCena za m2Cena PLN

Mam pytanie

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Negocjuj cenę tej nieruchomości

Nasz agent przedstawi ją sprzedającemu i szybko wróci do Ciebie z informacją!

Wybierz wersję wydruku