Inwestycja

Miroszowice, Dolnośląskie
Inwestycja
Inwestycja
  • cena za m2
    9 100 zł

Inwestycja

Miroszowice, Dolnośląskie

Adres Pałacowa 29 to miejsce w którym spotyka się historia z początków XIX w. i nowoczesność z XXI wieku. Razem tworzą luksus i wygodę a jednocześnie zbliżają mieszkańców do natury oferując otoczenie pełne zieleni i miejsc relaksu.

  • Pałac
  • Luksusowe apartamenty
  • Ogród
  • Smart home

Założeniem inwestycyjnym jest rewitalizacja całego obszaru dawnej rezydencji, której początki sięgają XIII w. Wstępnie całość inwestycji podzielono na III etapy : odbudowa pałacu, odbudowa tzw. rządówki oraz budowa dodatkowych budynków , które będą stanowiły jeden spójny kompleks dworski.

Dzisiaj oferujemy Wam lokale mieszkalne usytuowane w budynku pałacu, którego remont definitywnie zakończy się w IV kwartale 2021r. jest to I etap naszej inwestycji, w którym proponujemy sprzedaż tylko sześciu komfortowych lokali o powierzchni od ca. 80 do 100 m2.

Etap II dotyczy odbudowy budynku dawnego Zarządcy majątku w którym planujemy stworzenie tylko czterech lokali mieszkalnych w roku 2022 i wreszcie etap III, czyli budowa budynku o charakterze zabudowań dworskich z przeznaczeniem na kilkanaście lokali mieszkalnych.

W 2019 roku rozpoczęto kapitalny remont pałacu , w ramach którego wykonano bardzo dużo prac konstrukcyjnych i wykończeniowych mających na celu odtworzenie pierwotnego charakteru budynku i w możliwie największym stopniu odtworzenie oryginalnego wyglądu budynku. Ze względu na wielowiekową historię zarówno budynku jak i miejsca cały teren wpisany jest do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z zapewnieniem nadzoru archeologicznego. Wykonane prace podzielono na prace remontowe oraz prace modernizacyjne.

Elewacja – remont elewacji objęty był szczególną uwagą służb konserwatora zabytków i został odtworzony z dbałością nie tylko o odtworzenie wszystkich detali architektonicznych ale również z zastosowaniem materiałów odtwarzających dawne technologie , zastosowano tynki ceramiczne wapienno cementowe , odtworzone wszystkie gzymsy budynku, odnowiono istniejące elementy ceramiczne dekoracji oraz uzupełniono brakujące nowymi wypalonymi na wzór oryginalnych. zastosowano nową stolarkę okienną wykonaną z wszelkimi oryginalnymi detalami. drzwi zewnętrzne poddane zostały renowacji jako elementy wystroju zewnętrznego. Wykonano odtworzenie stalowych elementów zadaszeń tarasów wejściowych oraz została odtworzona historyczna posadzka na tarasach.

Konstrukcja budynku – ze względów bezpieczeństwa została całkowicie wymieniona konstrukcja więźby dachowej wraz z pokryciem dachu . Dodatkowo wymieniono drewniany strop nad piętrem na żelbetowy.

Elementy wykończeniowe

w ramach prac remontowych wykonano szereg prac o charakterze konstrukcyjnym jak i wykończeniowym w tym :

– wymieniono wszystkie warstwy posadzkowe i tynki zarówno ścian jak i sufitów

w ramach prac modernizacyjnych wykonano

– termomodernizację budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych nowoczesnym materiałem ceramicznym, docieplenie sufitów nad poddaszem nowoczesnym systemem PUR,

Wyposażenie standardowe i ponadstandardowe

Pomimo zabytkowego charakteru budynku wprowadzono szereg nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań technicznych, które stanowią o wysokim standardzie oferowanych lokali mieszkalnych. Zastosowane rozwiązania powodują nie tylko wysoki standard komfortu użytkowania ale również są bardzo ekologiczne i ekonomiczne w eksploatacji.

Rozwiązania dla bezpieczeństwa:

Tworząc nasz projekt jednym z istotnych elementów było stworzenie poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich, którzy zamieszkają w naszym pałacu ale jednocześnie podniesienie rzeczywistych warunków bezpieczeństwa poprzez całkowite wygrodzenie terenu, ograniczeniu dostępu do posesji tylko mieszkańcom budynków a także dodatkowo system kamer zewnętrznych.

Rozwiązania dla komfortu

Na komfort naszych lokali składają się nie tylko nowoczesne rozwiązania techniczne, ale również, a może przede wszystkim, piękne otoczenie.

Wjeżdżając na teren posesji, w całości ogrodzonej, masz pewność, że do twojej własnej dyspozycji pozostaje szereg dodatkowych udogodnień takich jak możliwość korzystania z dużego ogrodu, własnych miejsc parkingowych, miejsc gdzie możesz spotkać się ze znajomymi przy ognisku oraz pewność że Twój pupil nie ucieknie poza ogrodzenie .

A twój lokal ? Głównymi elementami stanowiącymi o wysokim komforcie oferowanych lokali jest ich nowoczesne wyposażenie, na które składają się :

– elektryczne ogrzewanie podłogowe w pełni zautomatyzowane i sterowane niezależnie dla każdego lokalu

– nowoczesne elektryczne pogrzewacze wody z możliwością zdalnej obsługi i długoterminowego programowania

– system mechanicznej wentylacji wszystkich pomieszczeń z rekuperacją, z programowaniem długoterminowym , gwarantujący cały czas świeże powietrzu wewnątrz

– system zdalnego sterowania zamykania i otwierania okien połaciowych, wraz z systemem chroniącym przed zmiana warunków pogodowych

– system monitoringu dostępu poprzez video domofony bramy wjazdowej i wejścia do budynku

Rozwiązania dla ekologii

Wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe wewnątrz budynku są materiałami pochodzenia naturalnego, na ścianach zastosowano tynki cementowo wapienne , na sufitach tynki gipsowe, Posadzki wykonano z jastrychów cementowych. Stolarka okienna i drzwiowa wykonana została z naturalnego drewna sosnowego. Należy również nadmienić, że cały budynek został wymurowany w sposób tradycyjny z zastosowaniem oryginalnych historycznych materiałów tj. z cegły na zaprawie wapienno piaskowej.

Budynki są wyposażone w instalacje wodne, wentylacyjne i grzewcze oparte w całości na instalacji elektrycznej , dzięki czemu są całkowicie bezemisyjne jeśli chodzi o wytwarzanie spalin. Źródłem energii elektrycznej są instalacje fotowoltaiczne pokrywające w całości zapotrzebowanie na energie elektryczna niezbędną do funkcjonowania poszczególnych lokali, co czyni budynek w pełni ekologicznym.

Mówiąc o ekologii nie sposób pominąć pięknego otoczenia obiektu. Wszystkie drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki oraz miejsca postojowe wykonane zostały z nawierzchni mineralnych nawiązujących do historycznych nawierzchni gruntowych. Tereny zielone wokół budynku zostały zrewitalizowane nasadzeniem rodzimych gatunków krzewów i drzew.

Dla ekonomii

Tradycyjnie głównym kosztem eksploatacyjnym lokali mieszkalnych jest opłata za energię wykorzystywaną do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody. W celu ograniczenia tych kosztów wprowadzono szereg rozwiązań ograniczających zarówno zużycie energii jak i wprowadzenie autonomicznych , odnawialnych źródeł energii. Z pośród szeregu prac termoizolacyjnych szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych materiałem ciepłochronnym od strony wewnętrznej, zastosowanie nowoczesnych okien trójszybowych o wysokim wskaźniku ochrony cieplnej, dociepleniu wszystkich posadzek nowoczesnym materiałem termoizolacyjnym oraz docieplenie całości poddasza materiałem bezspoinowym gwarantującym niezmienność parametrów cieplnych w całym okresie użytkowania. Innym elementem mającym istotny wpływ na straty energii cieplnej jest instalacja wentylacji. w naszym przypadku w celu ograniczenia tych strat i jednocześnie zapewnieniu wysokiego komfortu użytkowania zastosowano indywidulaną rekuperację każdego lokalu.

Z uwagi ,że wszystkie instalacje są zasilane energią elektryczną, w celu ograniczenia kosztów jako źródło energii zastosowano indywidualne instalacje fotowoltaiczne przynależne do każdego lokalu. Wielkość instalacji fotowoltaicznej została dobrana w sposób zabezpieczający pełne pokrycie zużycia energii dla potrzeb użytkowych każdego lokalu.

Wiktoria Bagien-Spychała

Dyrektor Oddziału

Mam pytanie

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Negocjuj cenę tej nieruchomości

Nasz agent przedstawi ją sprzedającemu i szybko wróci do Ciebie z informacją!

Wybierz wersję wydruku