Działka 0,5 ha Rzeszów Staroniwa - do negocjacji

Rzeszów, Staroniwa, ul. Jana Wywrockiego
2 620 000 zł
Teren inwestycyjny na Staroniwie.
Teren inwestycyjny na Staroniwie.
 • cena za m2
  2 620 000 zł
 • powierzchnia działki
  5 459,0 m2
 • Sqm
 • przeznaczenie działki
  Budowlana
 • droga dojazdowa
  Żwirowa

Działka 0,5 ha Rzeszów Staroniwa - do negocjacji

Rzeszów, Staroniwa, ul. Jana Wywrockiego
2 620 000 zł
 • cena za m2
  480 zł
 • powierzchnia działki
  5 459,0 m2
 • przeznaczenie działki
  Budowlana
 • droga dojazdowa
  Żwirowa

Atrakcyjna działka inwestycyjna z przeznaczeniem na budownictwo jedno i wielorodzinne z wjazdem od ul. Wywrockiego i Wyspiańskiego. Sprzedawana w kompleksie kilku równoległych, przylegających do siebie działek tworzących razem ponad 30 metrowy pas szerokości Cena do negocjacji. Zadzwoń, dopytaj o szczegóły, złóż swoją ofertę. Każda propozycja kupna zostanie poważnie rozpatrzona.

 • poszukiwany przez inwestorów teren mieszkaniowy pod domy jednorodzinne i szeregówki,
 • nieruchomość na terenie intensywnie rozwijającej się dzielnicy Rzeszowa - Staroniwa,
 • położenie na lekkim wzniesieniu, blisko zielonych terenów Strzelnicy,
 • nieruchomość tworzy długi, ustawny kompleks inwestycyjny wraz z działką przyległą także wystawioną na sprzedaż.

Działka 0,5 ha Rzeszów Staroniwa - do negocjacji

Zapraszam do zapoznania się z interesującą nieruchomością położoną w Rzeszowie w dzielnicy Staroniwa. Ta umiejscowiona w zachodniej części Rzeszowa działka jest elementem mocno rozwijającego się terenu mieszkaniowego miasta. Położony na wzgórzach, bogaty w zieleń teren dzielnicy Staronwia, w ostatnich latach cieszy się popularnością inwestorów tworzących budynki jedno i wielorodzinne. Zaś miasto Rzeszów inwestuje tu w nowe drogi, chodniki i obiekty użyteczności publicznej.

Identyfikacja nieruchomości:

* kompleks działek o nr 115, 116/7 i 16/9, obręb Staroniwa 212,

* powierzchnia 54,59 arów,

* kształt i wymiary kompleksu: zbliżony do prostokąt obszar ma szerokość od 14,00 m do 18,70 m i długości ok. 350 m,

* szerokość z będącą w sprzedaży działką sąsiadującą po lewej stronie (nr 114/2): od 25,5 do 31 m szerokości

* powierzchnia terenu: lekko pochyła, pokryta trawą z rzadkim zadrzewieniem,

* dojazd do kompleksu wspólny drogą właściciela od ul. J. Wywrockiego (działka nr 308/1) lub utwardzoną płytami działką nr 116/11, 116/12 i 116/13 stanowiącą min. drogę dojazdu do zabudowywanych domami jednorodzinnymi działek położonych po wschodniej stronie lub miejską działką drogową o nr 97/1 od ul. Wyspiańskiego.

Działka leży w sąsiedztwie nowo budowanych osiedli domów jednorodzinnych i szeregówek gdyż cała dzielnica cieszy się dużą popularnością wśród napływającej do Rzeszowa ludności.

Kompleks sąsiaduje z terenami wykupionymi przez Gminę pod drogę miejską. Ta droga w przyszłości zapewni dalszej części nieruchomości doskonały dostęp komunikacyjny.

Wg przygotowywanego obecnie Studium Gminy Rzeszów, nieruchomość leży w terenach:

a) B.M.1 - od północy kompleksu:

- obszary mieszkaniowe z zabudową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą oraz szeregową,

- zabudowa usługowa (usługi podstawowe, usługi ogólnomiejskie),

- zabudowa produkcyjna (produkcja 1).

b) B.M.2 - od południa kompleksu:

- obszary mieszkaniowe z zabudową jednorodzinną i zabudową wielorodzinną o wysokości nie większej niż 14 m.

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza, szeregowa,

zabudowa usługowa (usługi podstawowe i ogólnomiejskie),

zabudowa produkcyjna (produkcja 1).

Właściciele są skłonni złożyć dla potencjalnego Kupującego wniosek o WZ wg interesującego go typu inwestycji.

W okolicy sprzedawanej nieruchomości znajdują się:

* szkoła i przedszkole (ok. 1 km)

* przystanek autobusowy ok. 700 m

* przychodnia, apteka (ok. 2 km)

* sklepy (1-2 km)

* basen (ok. 2,6 km)

Działka nie jest uzbrojona, ok. 50 m na wschód znajdują się wszystkie sieci (gaz, prąd, woda, kanalizacja) doprowadzone do nowo wybudowanych domów.

Komunikacja:

* samochodem do centralnej części miasta dojeżdża się ok. 10-25 minut

* autobusem miejskim linii nr 10 i 11 do Galerii Rzeszów dostać się można w ok. 20 minut

* droga do S19 zajmuje 10 minut a do Autostrady A4 20 minut

Okazja Inwestycyjna.

Nieruchomość wraz z przylegającą równolegle działką nr 114/2 (51,56 ara) będącą także w ofercie naszej firmy (oferta nr 4936/3685/OGS ) tworzy szeroki ustawny kompleks idealny pod budowę jedno i wielorodzinną.

Zapraszamy do zapoznania się i negocjacji warunków zakupu kompleksu.

Oferta tej nieruchomości dostępna wyłącznie w naszym biurze Freedom nieruchomości w Rzeszowie przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 2b, lokal 18L.

Opiekun oferty:

Agnieszka Żmuda

Starszy Specjalista ds. sprzedaży nieruchomości

Tel. 531 481 628

e-mail: a.zmuda@freedom-nieruchomosci.pl

Zachęcam Państwa do kontaktu, chętnie udzielę odpowiedzi na szczegółowe pytania jak również zaprezentuję walory nieruchomości.

English version

Plot of 0.5 ha Rzeszów Staroniwa - to be negotiated Feel free to see the interesting real estate located in Rzeszów in the Staroniwa district. This plot, located in the western part of Rzeszów, is part of a rapidly developing residential area of the city. Situated on the hills, the green area of the Staronwia district, in recent years has been popular with investors creating single and multi-family buildings. The city of Rzeszów invests here in new roads, pavements and public utility facilities. Property identification: * complex of plots no. 115, 116/7 and 16/9, precinct Staroniwa 212, * area of 54.59 ares, * shape and dimensions of the complex: the area similar to a rectangle is 14.00 m to 18.70 m wide m and approx. 350 m long, * width with the adjacent plot on the left (No. 114/2): 25.5 to 31 m wide * ground surface: slightly sloping, covered with grass with sparse trees, * access to the complex common road of the owner from ul. J. Wywrocki (plot no. 308/1) or a paved plot no. 116/12 constituting min. access road to plots of land built up with single-family houses located on the eastern side or the city road plot no. 97/1 from ul. Wyspiański. The plot is located in the vicinity of newly built estates of single-family houses and terraced houses, as the entire district is very popular among the inhabitants of Rzeszów. The complex is adjacent to the land purchased by the commune for the municipal road. This road will provide the rest of the property with excellent transport access in the future. According to the Rzeszów Commune Study, which is currently being prepared, the real estate is located in the following areas: a) BM1 - from the north of the complex: - residential areas with detached and semi-detached houses and terraced houses, - service development (basic services, general city services), - production development (production 1) . b) BM2 - from the south of the complex: - residential areas with single-family houses and multi-family buildings with a height of no more than 14 m. 1). The owners are willing to submit an application for a GM for a potential Buyer according to the type of investment they are interested in. In the vicinity of the property being sold there are: * school and kindergarten (approx. 1 km) * bus stop approx. 700 m * clinic, pharmacy (approx. 2 km) * shops (1-2 km) * swimming pool (approx. 2.6 km) The plot has no utilities, approx. 50 m to the east there are all networks (gas, electricity, water, sewage) connected to the newly built houses. Transport: * by car to the central part of the city approx. 10-25 minutes * by city bus no. 10 and 11 to Galeria Rzeszów in approx. 20 minutes * the road to the S19 takes 10 minutes and to the A4 motorway 20 minutes Investment Opportunity . The property with the adjacent plot No. 114/2 (51.56 ares), which is also in our offer (offer No. 4936/3685 / OGS), creates a wide, easily accessible complex ideal for single and multi-family construction. We invite you to read and negotiate the terms of purchase of the complex. The offer of this property is available only in our Freedom real estate office in Rzeszów at Eugeniusza Kwiatkowskiego 2b street, office 18L. Offer supervisor: Agnieszka Żmuda Senior Real Estate Sales Specialist Tel. 531 481 628 e-mail: a.zmuda@freedom-nieruchomosci.pl I encourage you to contact me, I will be happy to answer detailed questions as well as present the values of the property.

Ogólne warunki
Rynek: Wtórny
Cena: 2 620 000
Cena za m2: 480
Dostępne od: 2022-06-17
Przeznaczenie działki: Budowlana
Otoczenie
Droga dojazdowa: Żwirowa
Powierzchnia działki: 5 459.0 m2
Plan miejscowy: Brak planu miejscowego
Opis nieruchomości
Kształt działki: Prostokąt
Ukształtowanie działki: Lekko nachylona

Agnieszka Żmuda

Starszy specjalista ds. Nieruchomości

Mam pytanie

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Negocjuj cenę tej nieruchomości

Nasz agent przedstawi ją sprzedającemu i szybko wróci do Ciebie z informacją!

Wybierz wersję wydruku