Dom Parterowy, 108m2

Sędziszów Małopolski, Podkarpackie
550 000 zł
Dom Parterowy, 108m<sup>2</sup>
Dom Parterowy, 108m<sup>2</sup>
 • cena za m2
  550 000 zł
 • powierzchnia
  108,0 m2
 • liczba pokoi
  3
 • powierzchnia działki
  1 100,0 m2
 • Sqm
 • rok budowy
  2021

Dom Parterowy, 108m2

Sędziszów Małopolski, Podkarpackie
550 000 zł
 • cena za m2
  5 093 zł
 • powierzchnia
  108,0 m2
 • liczba pokoi
  3
 • powierzchnia działki
  1 100,0 m2
 • rok budowy
  2021

Dom energooszczędny 108 m2 położony w Sędziszowie Małopolskim

 • Nowoczesna technologia
 • Dom Energooszczędny
 • Lokalizacja
 • Autostrada A4

GreenVillage

Coś więcej niż tylko osiedle

Osiedle GreenVillage to zupełnie nowy rodzaj inwestycji zlokalizowanej 2 kilometry od centrum Sędziszowa Małopolskiego, nieopodal autostrady A4.

Zaledwie 15 minut drogi samochodem od stolicy województwa Podkarpackiego, Rzeszowa.

Wykorzystanie ponadczasowej klasyki architektury oraz nowoczesności i elegancji tworzyć będzie harmonijną całość, przyjazną dla człowieka i środowiska naturalnego.

Inwestycja składa się z 12 eleganckich domów jednorodzinnych, każdy położony na dużej 11 arowej działce. W pięknym sąsiedztwie parku krajobrazowego.

W części wspólnej osiedla znajdować się będzie plac zabaw dla najmłodszych.

1) Technologia

+ Całe osiedle budowane jest w technologii prefabrykatów.

To w pełni zintegrowane panele ścienne złożone z trzech warstw.

Dwie z nich to zewnętrzne powierzchnie z żelbetu, które dzieli wewnętrzna warstwa izolacyjna. Tak skonstruowane gotowe ściany to główny konkurent dla elementów wykonywanych tradycyjną metodą z pustaków, bloczków betonowych lub cegieł.

Korzyści

- Produkcja fabryczna elementów budowlanych powoduje znaczną redukcję zanieczyszczeń powstałych w procesie budowy.

- Wysoka skuteczność zastosowanych materiałów izolacyjnych daje zmniejszenie kosztów ogrzewania i równie ważne polepszenie warunków codziennego życia.

- Obniżenie kosztów użytkowania i kosztów związanych z gospodarką odpadami w porównaniu z tradycyjnym budownictwem – zwłaszcza na peryferiach miast.

- Zauważalnie lepsza jakość wykonania i trwałość poszczególnych elementów systemu w porównaniu z technologiami tradycyjnymi i innymi rozwiązaniami modularnymi, powoduje praktyczny brak reklamacji. Te produkty i stworzone z nich domy wytrzymują realnie kolejne lata w każdych warunkach pogodowych w Polsce i całej Europie.

2) Dach Solarny

Ekonomia

Najwyższa wydajność

Najnowsza technologia SunRoof, wykorzystująca całą powierzchnię dachu do produkcji prądu, maksymalizuje korzyści z inwestycji w energię odnawialną. Uzyskujesz 100% darmowego prądu wystarczającego do korzystania ze wszystkich urządzeń elektrycznych, ogrzewania domu i ładowania samochodu elektrycznego. Uniezależniasz się od stale rosnących cen prądu i zapewniasz sobie własne źródło zasilania. Połączenie wysokiej wydajności dachu i niezwykle lekkiej, kompaktowej konstrukcji solarnej czyni dach SunRoof 2w1 najbardziej opłacalnym cenowo rozwiązaniem dla wszystkich, którzy wybierają technologię jutra.

Ekologia

Najmniejszy ślad węglowy CO2

SunRoof to najbardziej ekologiczny dach na świecie. O najmniejszej emisji CO2 i całkowicie biodegradowalnej konstrukcji. Najlepsza inwestycja w przyszłość dla wszystkich świadomych zmian klimatycznych i chcących istotnie przyczynić się do całkowitego przejścia świata na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Istotny krok do ekologicznego, inteligentnego zarządzania Twoimi potrzebami energetycznymi.

Design

Estetyka bez kompromisów

Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających klientach, którzy urzeczywistniają marzenia o idealnym domu i pięknej architekturze. Design in Sweden – to synonim stylowej, nowoczesnej i prostej konstrukcji, maksymalnie skracającej czas montażu. Szwedzki styl to zasługa nie tylko najwyższej jakości materiałów, ale też tego, jak potrafimy komponować je ze sobą. Z SunRoof uzyskujesz efekt unikatowego dachu bez kompromisów na nieatrakcyjne instalacje solarne, zaburzające Twój idealny projekt domu. Dzięki precyzji wykonania, dachy SunRoof charakteryzuje wyjątkowa trwałość, potwierdzona dożywotnią gwarancją.

Korzyści :

- Zrezygnuj z rachunków za prąd

SunRoof generuje własną energię elektryczną w 100% pokrywającą Twoje zapotrzebowanie na prąd, również do ogrzewania domu.

- Zwiększ wartość swojego domu

Dach solarny to inwestycja, która znacząco podnosi wartość nieruchomości.

- Zarządzaj energią w swoim domu

Kontroluj produkcję i zużycie energii.

3) Pompy ciepła - aby zawsze było ciepło i komfortowo. Ogrzej swój dom bez spalin i smogu. Najwyższa jakość i efektywność dla wszystkich typów budynków.

4) Rekuperacja - pozwala \"wymienić\" powietrze znajdujące się wewnątrz budynku na świeże powietrze z zewnątrz nie tracąc przy tym ciepła

Wzniesione budynki będą stanowić luksusowe, najbardziej innowacyjne, odrębne, w pełni ogrodzone i monitorowane osiedle.

Co zapewni kameralność, komfort oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców

Nowe bez-czynszowe, energooszczędne domy w naszym osiedlu GreenVillage otwierają zupełnie nowy wymiar budownictwa w województwie Podkarpackim i Całej Polsce.

1) Stan Surowy zamknięty :

+ fundament

+ ściany zewnętrzne (pomalowane na biało)

+ dach solarny

+ stolarka drzwiowa

+ stolarka okienna

2) Stan Deweloperski

+ fundament

+ ściany zewnętrzne

+ stolarka drzwiowa

+ stolarka okienna

+ instalacje wewnętrzne

+ ściany działowe

+ posadzki

+ dach solarny

+ pompa ciepła

+ rekuperator

Potrzebujesz kredytu ?

Przy zakupie nieruchomości nasi doradcy pomagają w doborze najkorzystniejszego kredytu na rynku.

Oferta nieruchomości dostępna wyłącznie w naszym biurze freedom nieruchomości.

Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń

Waldemar Szaładyga – opiekun oferty. Serdecznie zapraszam.

Tel. 570 423 067

Email: w.szaladyga@freedom-nieruchomosci.pl

English version

GreenVillage Something more than just the Osiedle GreenVillage estate is a completely new type of investment located 2 kilometers from the center of Sędziszów Małopolski, near the A4 motorway. Only 15 minutes by car from the capital of the Podkarpackie Voivodeship, Rzeszów. The use of the timeless classics of architecture as well as modernity and elegance will create a harmonious whole, friendly to people and the natural environment. The investment consists of ten elegant single-family houses, each located on a large plot of 11 ares. In a beautiful neighborhood of a landscape park. In the common part of the estate there will be a playground for children. 1) Technology + The entire estate is built in the prefabricated technology. These are fully integrated wall panels composed of three layers. Two of them are external reinforced concrete surfaces separated by an internal insulation layer. Ready-made walls constructed in this way are the main competitor for elements made using the traditional method of hollow blocks, concrete blocks or bricks. Benefits - Factory production of building elements significantly reduces the pollution generated in the construction process. - The high efficiency of the applied insulation materials reduces heating costs and, equally important, improves the conditions of everyday life. - Lowering the costs of use and costs related to waste management compared to traditional construction - especially in the outskirts of cities. - Noticeably better quality of workmanship and durability of individual elements of the system compared to traditional technologies and other modular solutions, practically no complaints. These products and houses made of them will last for years in all weather conditions in Poland and throughout Europe. 2) Solar Roof Economy Highest Efficiency The latest SunRoof technology, which uses the entire roof surface to produce electricity, maximizes the benefits of your renewable energy investment. You get 100% free electricity to use all electrical appliances, heat your home and charge an electric car. You become independent from the ever-increasing electricity prices and you provide yourself with your own power source. The combination of a high-performance roof and an ultra-light, compact solar structure makes the SunRoof 2-in-1 roof the most cost-effective solution for anyone choosing tomorrow's technology. Ecology Smallest CO2 footprint SunRoof is the greenest roof in the world. With the lowest CO2 emissions and completely biodegradable design. The best investment in the future for all those who are climate change conscious and want to make a significant contribution to the complete transition of the world to renewable energy. An essential step towards ecological, intelligent management of your energy needs. Design Aesthetics without compromise Designed for the most demanding customers who make their dreams of a perfect home and beautiful architecture come true. Design in Sweden - is a synonym of stylish, modern and simple construction, which minimizes the assembly time. The Swedish style is due not only to the highest quality materials, but also to how we can compose them with each other. With SunRoof, you get the effect of a unique roof without compromising on unattractive solar installations, disrupting your ideal home design. Thanks to the precision of workmanship, SunRoof roofs are characterized by exceptional durability, confirmed by a lifetime warranty. Benefits: - Eliminate electricity bills SunRoof generates its own electricity that covers 100% of your electricity needs, also for heating your home. - Increase the value of your home A solar roof is an investment that significantly increases the value of your property. - Manage energy in your home. Control energy production and consumption. 3) Heat pumps - so that it is always warm and comfortable. Heat your home without exhaust fumes and smog. The highest quality and efficiency for all types of buildings. 4) Recuperation - allows you to "replace" the air inside the building with fresh air from the outside without losing heat. The erected buildings will be luxurious, the most innovative, separate, fully fenced and monitored housing estate. Which will ensure intimacy, comfort and increase the sense of security among residents. New rental-free, energy-efficient houses in our GreenVillage estate open up a completely new dimension of construction in the Podkarpackie province and the whole of Poland. Finishing: The houses are handed over to the client in a developer standard: + floors + partition walls + internal installations + door joinery + window joinery + solar roof Do you need a loan? When buying real estate, our advisors help you choose the best loan on the market. The real estate offer is available only in our freedom real estate office. You want to

Ogólne warunki
Rynek: Pierwotny
Cena: 550 000
Powierzchnia: 108.0 m2
Cena za m2: 5 093
Liczba pokoi: 3
Rok budowy: 2021
Dostępne od: 2021-05-12
Typ domu: Wolnostojący
Rodzaj nieruchomości: mieszkaniowa
Powierzchnia działki: 1 100.0 m2
Wymiary działki: 37x28
Otoczenie
Droga dojazdowa: Polna droga
Opis nieruchomości
Kształt działki: Prostokąt
Ukształtowanie działki: Lekko nachylona
Ogrodzenie: Inne
Standard domu
Dach: Inne

Mam pytanie

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Negocjuj cenę tej nieruchomości

Nasz agent przedstawi ją sprzedającemu i szybko wróci do Ciebie z informacją!

Wybierz wersję wydruku