Nowoczesna stodoła Działka 13 ar, 100m2

Sędziszów Małopolski, Podkarpackie
599 000 zł
Nowoczesna stodoła Działka 13 ar, 100m<sup>2</sup>
Nowoczesna stodoła Działka 13 ar, 100m<sup>2</sup>
 • cena za m2
  599 000 zł
 • powierzchnia
  100,0 m2
 • liczba pokoi
  3
 • powierzchnia działki
  1 300,0 m2
 • Sqm
 • rok budowy
  2021

Nowoczesna stodoła Działka 13 ar, 100m2

Sędziszów Małopolski, Podkarpackie
599 000 zł
 • cena za m2
  5 990 zł
 • powierzchnia
  100,0 m2
 • liczba pokoi
  3
 • powierzchnia działki
  1 300,0 m2
 • rok budowy
  2021

Nowoczesna stodoła 100 m2

 • Nowoczesna technologia
 • Dom Energooszczędny
 • Lokalizacja
 • 15 Minut do centrum

Nowoczesna stodoła o powierzchni 100 m2 położona w Sędziszów Małopolski

Działka 13 ar

1) Technologia

+ Dom budowany jest w technologii prefabrykatów.

+ Stopy fundamentowe stalowe EASYFOOTINGS rozmieszczone wg projektu konstrukcyjnego, podpierające ściany

zewnętrzne budynku, stanowiące innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania branży

budowlanej. Strona producenta

+ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

(WARSTWY PODANE OD WEWNĄTRZ)

- Płyta włóknowo - gipsowa FERMACELL charakteryzująca się doskonałą izlolacją termiczną i akustyczną oraz

ognioodpornością, szpachlowana masą szpachlową FERMACELL, zagruntowana białą, lateksową farbą

podkładową.

- Inteligentna membrana paroizolacyjna INTELLO PRO CLIMA regulująca mikroklimat budynku

- Płyta drewnopochodna MFP stanowiąca element konstrukcyjny, charakteryzująca się doskonałą izolacją

termiczną i akustyczną oraz ognioodpornością

- Konstrukcja nośna ścian - drewno konstrukcyjne certyfikowane w klasie C24 lub KVH 60 mm x 240 mm

oraz certyfikowane STEICO WALL 60 mm x 240 mm w rozstawie co 625 mm (zgodnie z warunkami

inwestycji)

- Wypełnienie konstrukcji - wełna celulozowa nasypowa TERMEX λ = 0.039 - 0.042 [W/m2K] o gęstości nasypowej 50 - 60[kg/m3].

Posiada doskonałe właściwości izolacyjne - termiczne i akustyczne, charakteryzuje się dużym przesunięciem

fazowym ciepła zabezpieczając budynek przed przegrzewaniem, reguluje mikroklimat budynku.

- Płyta wielofunkcyjna termoizolacyjna z włókien drewnianych BELTERMO - gęstość 200 [kg/m3], pióro - wpust,

płyta otwarta dyfuzyjnie na zewnątrz zapewniająca doskonały poziom izolacji termicznej i akustycznej,

zapewnia komfortowy mikroklimat budynku a także bezpieczeństwo pożarowe.

-Elewacja - tynk silikonowy C7 wraz z imitacją deski elewacyjnej WOOD LINE firmy KLEIB

Korzyści

- Produkcja fabryczna elementów budowlanych powoduje znaczną redukcję zanieczyszczeń powstałych w procesie budowy.

- Wysoka skuteczność zastosowanych materiałów izolacyjnych daje zmniejszenie kosztów ogrzewania i równie ważne polepszenie warunków codziennego życia.

- Obniżenie kosztów użytkowania i kosztów związanych z gospodarką odpadami w porównaniu z tradycyjnym budownictwem – zwłaszcza na peryferiach miast.

- Zauważalnie lepsza jakość wykonania i trwałość poszczególnych elementów systemu w porównaniu z technologiami tradycyjnymi i innymi rozwiązaniami modularnymi, powoduje praktyczny brak reklamacji. Te produkty i stworzone z nich domy wytrzymują realnie kolejne lata w każdych warunkach pogodowych w Polsce i całej Europie.

Estetyka bez kompromisów

Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających klientach, którzy urzeczywistniają marzenia o idealnym domu i pięknej architekturze. – to synonim stylowej, nowoczesnej i prostej konstrukcji, maksymalnie skracającej czas montażu.

1) Stan Deweloperski

+ fundament

+ ściany zewnętrzne

+ stolarka drzwiowa

+ stolarka okienna

+ instalacje wewnętrzne

+ ściany działowe

+ posadzki

Potrzebujesz kredytu ?

Przy zakupie nieruchomości nasi doradcy pomagają w doborze najkorzystniejszego kredytu na rynku.

Oferta nieruchomości dostępna wyłącznie w naszym biurze freedom nieruchomości.

Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń

Waldemar Szaładyga – opiekun oferty. Serdecznie zapraszam.

Tel. 570 423 067

Email: w.szaladyga@freedom-nieruchomosci.p

English version

Energy-efficient house 105 m2 located in Sędziszów małopolski Only 15 minutes by car from the center of Rzeszów 1) Technology + The house is built in the prefabricated technology. + EASYFOOTINGS steel foundation feet arranged according to the structural design, supporting the external walls of the building, constituting an innovative and ecological solution that meets all the requirements of the construction industry. Manufacturer's website + EXTERNAL WALLS (LAYERS FROM THE INSIDE) - FERMACELL fiber-gypsum board with excellent thermal and acoustic insulation and fire resistance, filled with FERMACELL putty, primed with white latex primer. - Intelligent vapor barrier membrane INTELLO PRO CLIMA regulating the microclimate of the building - MFP wood-based board as a structural element, characterized by excellent thermal and acoustic insulation and fire resistance - Wall supporting structure - construction timber certified in class C24 or KVH 60 mm x 240 mm and certified with STEICO WALL 60 mm x 240 mm at a distance of 625 mm (in accordance with the terms of the investment) - Filling the structure - TERMEX bulk cellulose wool λ = 0.039 - 0.042 [W / m2K] with a bulk density of 50 - 60 [kg / m3]. It has excellent insulating properties - thermal and acoustic, it is characterized by a large phase shift of heat, protecting the building against overheating, and regulates the microclimate of the building. - Multifunctional thermal insulation board made of BELTERMO wooden fibers - density 200 [kg / m3], tongue and groove, diffusion open board to the outside ensuring an excellent level of thermal and acoustic insulation, ensuring a comfortable microclimate of the building as well as fire safety. - Elevation - C7 silicone plaster with imitation of the WOOD LINE elevation board by KLEIB. Benefits - Factory production of building elements significantly reduces the pollution generated in the construction process. - The high efficiency of the applied insulation materials reduces heating costs and, equally important, improves the conditions of everyday life. - Lowering the costs of use and costs related to waste management compared to traditional construction - especially in the outskirts of cities. - Noticeably better quality of workmanship and durability of individual elements of the system compared to traditional technologies and other modular solutions, results in practically no complaints. These products and houses made of them will last for years in all weather conditions in Poland and throughout Europe. Design Aesthetics without compromise Designed for the most demanding customers who make their dreams of a perfect home and beautiful architecture come true. - it is a synonym of a stylish, modern and simple construction, which minimizes the assembly time as much as possible. 1) Development status + foundation + exterior walls + door joinery + window joinery + interior installations + partition walls + floors. Need a loan? When buying real estate, our advisors help you choose the best loan on the market. The real estate offer is available only in our freedom real estate office. If you want to find out more, call Waldemar Szaładyga - the manager of the offer. I cordially invite you. Tel. 570 423 067 Email: w.szaladyga@freedom-nieruchomosci.pl

Ogólne warunki
Rynek: Pierwotny
Cena: 599 000
Powierzchnia: 100.0 m2
Cena za m2: 5 990
Liczba pokoi: 3
Rok budowy: 2021
Dostępne od: 2021-06-14
Typ domu: Wolnostojący
Otoczenie
Droga dojazdowa: Utwardzona
Powierzchnia działki: 1 300.0 m2
Opis nieruchomości
Kształt działki: Kwadrat
Ukształtowanie działki: Płaska
Ogrodzenie: Brak
Standard domu
Dach: Dachówka

Mam pytanie

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Negocjuj cenę tej nieruchomości

Nasz agent przedstawi ją sprzedającemu i szybko wróci do Ciebie z informacją!

Wybierz wersję wydruku