Regulamin

korzystania ze strony internetowej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. w Olsztynie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1

Definicje

§ 2

[Postanowienia ogólne]

§ 3

[Usługi świadczone drogą elektroniczną]

§ 4

[Postanowienia końcowe]