Regulamin

Regulamin serwisu www.freedom-nieruchomości.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określaja zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu www.freedom-nieruchomosci.pl.

II. DEFINICJE

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
Freedom Nieruchomości zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
- MS Internet Explorer od 8.0,
- Firefox od 5.0,
- Chrome od 10.0,
- Opera od 10.0.


IV. ZOBOWIĄZANIA FEEDOM NIERUCHOMOŚCI

Freedom Nieruchomości zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY